Góra

Enlitis

Wzmocnienie układu odpornościowego

Jesteśmy ciągle w takim biegu, że zapominamy o dbaniu o odporność swoją i naszych bliskich. W mediach, wśród znajomych, także za mało się mówi o poprawianiu swojej odporności. A nie od dziś wiadomo, że im jest większa, tym lepszą mamy jakość życia i większe szanse na uniknięcie chorób. Są różne sposoby jej zwiększania poprzez lepsze odżywianie, uprawianie sportu, czy też spożywanie suplementów diety. 

Jednym z produktów, który może wzmocnić twój układ odpornościowy jest olej CBD. Są badania potwierdzające, że CBD i inne kannabinoidy mają znaczny wpływ na zwiększanie odporności człowieka.

Układ odpornościowy

Odporność jest utrzymywana dzięki różnym typom komórek razem działających i zapewniających ochronę przed obcymi “najeźdźcami”.

Nasz organizm wystawiony jest na działanie nieskończonej ilości wirusów, chorób, bakterii lub infekcji, które są zwalczane w pierwszej kolejności przez nasz układ odpornościowy. Komórki w organizmie, które są głównie odpowiedzialne za jego obronę przed obcymi cząsteczkami, nazywane są białymi krwinkami.

Białe krwinki można podzielić na dwa typy: fagocyty i limfocyty. Te pierwsze to komórki, które pomagają neutralizować atakujące patogeny, poprzez ich wchłanianie. Limfocyty wytwarzają przeciwciała, dzięki którym organizm zwalcza wirusy. Ich dodatkową cechą jest umiejętność zapamiętywania “przeciwnika”, co pozwala na zbudowanie odporności na dane schorzenie na resztę życia.

Układ odpornościowy nie tylko chroni ludzkie ciało przed obcymi “najeźdźcami”, ale jest również odpowiedzialny za eliminację komórek, które nie działają już w wyniku apoptozy (śmierci komórkowej). W ten sposób uszkodzona komórka nie będzie się rozmnażać i tworzyć nowotworów.

W jaki sposób CBD może pomóc układowi odpornościowemu

​​CBD może wpływać na układ odpornościowy organizmu człowieka, ponieważ ma właściwości przeciwzapalne, a może nawet działać jako modulator odporności i środek immunosupresyjny.

Immunosupresyjnemu działaniu CBD przypisuje się modulację podstawowych immunologicznych szlaków sygnałowych i receptorów. 

CBD chroni przed uszkodzeniami komórek powstałymi podczas odpowiedzi immunologicznej poprzez modulację sygnalizacji adenozyny. Badania w przeważającej mierze potwierdzają immunosupresyjne działanie CBD jako skutecznego leku immunomodulującego.[1]

CBD pomaga w redukcji stanów zapalnych układu odpornościowego, sprzyja śmierci nieprawidłowo funkcjonujących komórek i może zapobiegać proliferacji lub szybkiemu wzrostowi komórek. Poza tym CBD może również pomóc w modulowaniu wydzielania i funkcji cytokin, które są niczym innym jak dużymi grupami białek wydzielanych przez komórki ludzkiego układu odpornościowego.[2]

W zastosowaniach terapeutycznych CBD ważny jest brak efektów psychotropowych. Ponadto ten fitokannabinoid nie jest teratogenny (powodujący powstawanie wad rozwojowych w organizmach ludzkich i zwierzęcych) ani mutagenny(powodujący mutacje w organizmach żywych)[3]

Stwierdzono, że CBD może wpływać na metabolizm wątrobowy niektórych leków poprzez inaktywację cytochromu P450 3A i P450 2C[4]. Takie interakcje należy wziąć pod uwagę przy jednoczesnym podawaniu CBD z lekami metabolizowanymi przez powyższe enzymy.

Nadal prowadzone są badania w celu potwierdzenia w pełni skuteczność CBD i jego roli w utrzymywaniu wzmocnienia układu odpornościowego.

CBD a COVID-19

CBD wydaje się być stosunkowo bezpieczną cząsteczką w ludzkim organizmie, jak wykazano w różnych badaniach[5], szczególnie w leczeniu zaburzeń neurologicznych. Jednak obecnie nie ma danych na temat skuteczności i względnej toksyczności kannabidiolu w COVID-19.[6]

Doniesienia pokazują, że grupa osób, które przeszły COVID-19, może odczuć następstwa po infekcji w postaci upośledzenia czynności płuc i zwłóknieniem płuc[7]. Receptory PPARγ stanowią potencjalny cel terapeutyczny w chorobach zwłóknieniowych płuc, biorąc pod uwagę ich zdolność do regulowania aktywacji fibroblastów / miofibroblastów i wydzielania kolagenu w modelach mysich[8]. W szczególności wykazano, że kannabidiol zmniejsza stan zapalny płuc i zwłóknienie w zwierzęcych modelach astmy[9]. Można zatem sobie wyobrazić, że kannabidiol będący agonistą receptora PPARγ może potencjalnie ograniczyć początek późnego włóknienia płuc u pacjentów wyleczonych z COVID-19[10].

Podsumowanie

Dotychczasowe badania pokazują, że kannabinoidy nie są złotym środkiem, który zbawi ludzkość, przy czym jednocześnie wiele badań potwierdza pozytywny wpływ kannabinoidów (w tym CBD) na organizm i na stosowanie jego jako suplement, który może wspomóc budowanie odporności organizmu.


[1] Peyravian N, Deo S, Daunert S, Jimenez JJ. Cannabidiol as a Novel Therapeutic for Immune Modulation. Immunotargets Ther. 2020;9:131-140. Published 2020 Aug 18. doi:10.2147/ITT.S263690

[2] Nagarkatti P, Pandey R, Rieder SA, Hegde VL, Nagarkatti M. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs. Future Med Chem. 2009;1(7):1333-1349. doi:10.4155/fmc.09.93

[3] Rosenkrantz H., Hayden D.W. Acute and subacute inhalation toxicity of Turkish marihuana, cannabichromene, and cannabidiol in rats. Toxicol. Appl. Pharmacol. 1979;48:375–386. doi: 10.1016/0041-008X(79)90421-6

[4] Samara E., Brown N.K., Harvey D.J. Microsomal metabolism of the 1”,1”-dimethylheptyl analogue of cannabidiol: Relative percentage of monohydroxy metabolites in four species. Drug Metab. Dispos. 1990;18:548–549

[5] Millar SA, Stone NL, Bellman ZD, Yates AS, England TJ, O’Sullivan SE. A systematic review of cannabidiol dosing in clinical populations. Br J Clin Pharmacol. 2019;85(9):1888-1900. doi:10.1111/bcp.14038

[6] Esposito G, Pesce M, Seguella L, et al. The potential of cannabidiol in the COVID-19 pandemic. Br J Pharmacol. 2020;177(21):4967-4970. doi:10.1111/bph.15157

[7] Ng, F. H. , Li, S. K. , Lee, Y. C. , & Ma, J. K. F. (2020). Temporal changes in computed tomography of COVID‐19 pneumonia with perilobular fibrosis. Hong Kong Medical Journal. 10.12809/hkmj208490 

[8] Milam JE, Keshamouni VG, Phan SH, et al. PPAR-gamma agonists inhibit profibrotic phenotypes in human lung fibroblasts and bleomycin-induced pulmonary fibrosis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2008;294(5):L891-L901. doi:10.1152/ajplung.00333.2007

[9] Vuolo F, Abreu SC, Michels M, Xisto DG, Blanco NG, Hallak JE, Zuardi AW, Crippa JA, Reis C, Bahl M, Pizzichinni E, Maurici R, Pizzichinni MMM, Rocco PRM, Dal-Pizzol F. Cannabidiol reduces airway inflammation and fibrosis in experimental allergic asthma. Eur J Pharmacol. 2019 Jan 15;843:251-259. doi: 10.1016/j.ejphar.2018.11.029. Epub 2018 Nov 24. PMID: 30481497.

[10] Esposito G, Pesce M, Seguella L, et al. The potential of cannabidiol in the COVID-19 pandemic. Br J Pharmacol. 2020;177(21):4967-4970. doi:10.1111/bph.15157

Zostaw komentarz

v

Ta firma i strona internetowa jest o małych rzeczach, które mogą zmienić nas, nasze życie i nasz świat.

Zresetuj hasło