Góra
Testy THC CBD

CBD, THC, Testy. Osoby, które używają produkty CBD zawierające THC, mogą mieć fałszywie dodatni wynik testu antynarkotykowego. Najbezpieczniejszym produktami CBD są te z brakiem THC potwierdzonym odpowiednimi testami. 

Pewnego razu w Ameryce…

Natrafiliśmy na ciekawy artykuł opublikowany w New York Times[1], który dotyczyły sprawy pary, która dzieliła się opieką nad ich 2 letnim synem. Matka dziecka oddała do laboratorium włos dziecka pod kątem wykonania testów na obecność narkotyków. Otrzymane wyniki wskazały na obecność THC (odurzający związek znajdujący się w marihuanie) w organizmie dziecka. Prawa ojca do opieki nad dzieckiem zostały ograniczone, gdyż to jemu zarzucono wystawienie dziecka na działanie narkotyku.

Ojciec zarzekał się, że nie wystawiał dziecka na działanie THC, ale dodawał mu do posiłków miód wzbogacony CBD. W firmie produkującej olej zwrócono uwagę na badanie z 2012 roku opublikowane w Journal of Analytical Toxicology[2] wskazujące, że powszechna metoda kryminalistycznych testów narkotykowych może łatwo pomylić obecność CBD z THC. Na koniec okazało się, że faktycznie test w laboratorium na próbce włosa chłopca był fałszywie dodatni.

Sprawa dla ojca skończyła się szczęśliwie, ale pojawił się problem testów moczu na obecność THC.

Testy, laboratoria, zawartość THC, stosowanie CBD

Powyższy przykład miał miejsce w USA, gdzie rynek CBD jest już bardzo rozwinięty i w pewnym stopniu zalegalizowany. Po materiałach naukowych, prawnych oraz opiniach branży, widać, że jeszcze potrzeba wielu działań, aby uregulować rynek CBD w USA. Tym bardziej dotyczy to gospodarek innych krajów w tym Polski, na których stosowanie CBD jest coraz popularniejsze. Brak jest konkretnych regulacji co do jakości produktu i jego testowania. 

Podstawowe testy moczu oraz śliny przeprowadzane w celu wykrycia w organizmie THC, mogą być fałszywie dodatnie przy spożywaniu produktów CBD takich, które zawierają chociażby śladowe ilości THC.

Produkt może mieścić się w dozwolonym stężeniu 0,2% THC, a wynik testu na obecność THC może być pozytywny. Przy czym to jest wynik fałszywie pozytywny bo jest obecne THC, ale w dozwolonym stężeniu.

Badanie przeprowadzone w Uniwersytecie Medycznym Johns Hopkins wykazało, że osoby spożywające produkty CBD zawierające mniej niż 0,3% THC (badano próg dopuszczalny w USA, w Polsce to 0,2%) konsekwentnie oznaczały fałszywie dodatnie wyniki w testach moczu. Osoby spożywające CBD, zawierające 0,00% THC były „czyste” w 99,5% przypadków (tylko 1 z 218 próbek moczu była pozytywna). Naukowcy wskazali, że ten jeden pozytywny wynik może wynikać z błędu[3]. Testy są bardzo ważne.

Co może wpływać na dodatni wynik testu na zawartość THC w organizmie

Dodatni wynik testu na THC może wynikać z:

  • krzyżowego zanieczyszczenia;
  • bycia wystawionym na bierne oddziaływanie THC (badania pokazują, że to mało prawdopodobne, ale możliwe)[4];
  • łączenie z innymi lekami[5];
  • błędne oznakowanie produktu. Brak jest testów, testy wykonuje laboratorium nie posiadające certyfikacji na badanie substancji psychoaktywnych, została przetestowana inna partia niż sprzedawana.

Co ciekawe w badaniu przeprowadzonym w Niemczech w 2019 roku, które polegało na analizie 67 produktów spożywczych (większości olei) zawierających CBD, naukowcy odkryli, że 25% próbek zawierało ilości THC przekraczające dawki związane z odurzającymi skutkami ubocznymi[6].

Wynik pozytywny testu na zawartość THC, może bardzo skomplikować życie[7], a dodatkowym pytaniem czy stan wiedzy sądów i infrastruktura laboratoryjna istniejąca w Polsce pomogłaby w obronie takiego przypadku, skoro obecnie kontrole Głównego Inspektoratu Sanitarnego prowadzone są w oparciu o testy laboratoriów funkcjonujących w Szwajcarii. 

Doświadczenia Enlitis z testami 

W ramach Enlitis poddajemy się wewnętrznym testom na zawartość THC w moczu – są to testy do nabycia w aptece lub w Internecie. Oczywiście, nie jest to oficjalny laboratoryjny test, ale pozwala on nam też w pewnym stopniu obserwować nasz produkt.

Nasz eksperyment wyglądał w następujący sposób – udział brały 2 osoby, które zadeklarowały się, że stosują żadnych środków psychoaktywnych. Wykonaliśmy 3 próby. 

Próba 1:

Po okresie 2 tygodni nieprzyjmowania żadnego produktu CBD.

Test THC na „czystym organizmie” – żaden wynik nie był pozytywny.

Próba 2:

Po próbie 1 zażywaliśmy przez 7 dni olej CBD zakupiony od konkurencji z zawartością poniżej 0,2% THC. 

Test THC – 1 wynik pozytywny, drugi negatywny. Wynik pozytywny to wynik fałszywie pozytywny. Nie było żadnego przyjmowania środków psychoaktywnych.

Próba 3:

Po próbie 2 nastąpił okres 2 tygodni bez spożywania jakiegokolwiek produktu CBD, a następnie wróciliśmy do oleju Enlitis.

Podsumowanie

Musimy tutaj nadmienić, że nie chodzi w tych naszych „badaniach” zdyskredytowanie konkurencji. Czy stwierdzenie, że oleje CBD z zwartością THC są złe. Na rynku powinno być miejsce dla różnych produktów CBD, także tych z THC, ponieważ mają też swoje zastosowanie przy różnych schorzeniach. 

Zwracamy uwagę, że przy obecnym reżimie prawnym stosowanie specyfików z ilościami THC nawet, poniżej ustawowego poziomu (nie wchodzimy tutaj w dywagacje o interpretacji GISu o suszu vs. inne produkty) może mieć duże konsekwencje i należy wybierać produkty z głową. 

Ponadto zachęcamy każdego do przeprowadzania takich „badań”, aby zobaczyć, jak organizm działa na dany produkt CBD oraz zapoznania się co wyróżnia oleje Enlitis.


[1] https://www.nytimes.com/2019/10/15/science/cbd-thc-cannabis-cannabidiol.html

[2] Rebecca Andrews, Sue Paterson, Production of Identical Retention Times and Mass Spectra for Δ9-Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol Following Derivatization with Trifluoracetic Anhydride with 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, Journal of Analytical Toxicology, Volume 36, Issue 1, January/February 2012, Pages 61–65,

[3] Spindle TR, Cone EJ, Kuntz D, et al. Urinary Pharmacokinetic Profile of Cannabinoids Following Administration of Vaporized and Oral Cannabidiol and Vaporized CBD-Dominant Cannabis. J Anal Toxicol. 2020;44(2):109-125. doi:10.1093/jat/bkz080

[4] NIDA. What are the effects of secondhand exposure to marijuana smoke?. National Institute on Drug Abuse website. April 8, 2020 

[5] Standridge JB, Adams SM, Zotos AP. Urine drug screening: a valuable office procedure. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):635-40. PMID: 20187600.

[6] Lachenmeier DW, Habel S, Fischer B et al. Are side effects of cannabidiol (CBD) products caused by tetrahydrocannabinol (THC) contamination? [version 3; peer review: 2 approved, 1 approved with reservations]. F1000Research 2020, 8:1394 

[7] https://sobaniak.pl/jazda-po-marihuanie/https://sobaniak.pl/jazda-po-marihuanie/

Zostaw komentarz

v

Ta firma i strona internetowa jest o małych rzeczach, które mogą zmienić nas, nasze życie i nasz świat.

Zresetuj hasło